Skip to content

Foomka Codsiga La-taliyaha AMP

Waxaad ku mahadsan tahay inaad xiiseyso Barnaamijka La-talinta Cudurka Autismka (AMP). Booqo Booggeena Uqalmida si aad u eegto shuruudaha looga baahan yahay la-taliyaha inuu kasoo baxo.

La-taiyaashu waxay heli doonaan khidmad lagu siinaayo qayb ka noqoshadooda barnaamijka AMP.

Waan ku faraxsanahay inaad xiiseyneyso inaad hesho la-talin! Waxaan dooneynaa inaan helno xog badan oo kugu saabsan.Tani waa tallaabada koowaad ee ay tahay in la sameeyo waxayna qaadataa qiyaas ahaan muddo 10 daqiiqo ah in la dhameystiro.

Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo buuxinta foomkaan, fadlan la xariir Iskuduwaha Barnaamijka AMP, Megan Perera kalana xariir megan.perera@autismmentorshipprogram.org.

Tusaale ahaan: Ayada/iyada, asaga/ayaga
Kani waa iimaylka aan kaala soo xariiri doono. Waa inuu yahay iimayl aad si joogto ah u adeegsan karto.
Kani waa taleefan lambarka aan kaala soo xariiri doono. Waa inuu yahay taleefan aad si joogto ah u adeegsan karto.
Sababo la xariira ilaha yar ee aan haysano, waxaan barnaamijka u oggolaan karnaa oo kaliya dadka degan Minnesota gaar ahaan dadka kunool todobada degmo ee la qoray magacooda.
Ciwaankaan waxaa kujira lambarka guriga, magaca wadada, iyo lambarka dhismaha/waaxda haddii uu jiro. Macluumaadkaan waxaa loo adeegsan doonaa oo kaliya in lagu xaqiijiyo inaad degan tahay Minnesota.
Tusaale ahaan: 01/01/2000
Waxaan aruurinaynaa macluumaadkaan sababtoo ah qaar kamid ah dadka doonaayo barnaamijka la-talinta waxay rabaan in lagu aadiyo la-taliye ay isku jinsi yihiin.
Waxaan aruurinaynaa macluumaadkaan sababtoo ah qaar kamid ah dadka doonaayo barnaamijka la-talinta waxay rabaan in lagu aadiyo la-taliye ay isku qowmiyad/isir yihiin.
Sababo la xariira daraasadeena cilmi baarista ee ay sameyso Jaamacada Minnesota, waxaan kaa dooneynaa inaad keento caddeyn muujinaysa in lagaa helay cudurka Autismka maadaama ay tahay shuruud lagaa doonaayo si aad oga qaybqaadato Barnaamijka AMP ee sanadkaan. Waxaan rajaynaynaa inaan balaarino shuruudaha oo aan ku darno inay dadku ayagu iska heli karaan cudurka Mustaqbalka.
Haddii aad haysato masuul, fadlan buuxi qaybta hoose ee la xariirta masuulka. Haddii aadan haysan masuul, fadlan u bood su'aasha "Maxay tahay sababta aad u dooneyso inaad noqoto la-taliye kamid ah barnaamijka AMP?"
Haddii aad su'aalo ka qabto buuxinta foomkaan, waxaad kusoo diri kartaa iimaylkaan megan.perera@autismmentorshipprogram.org.
Barnaamijka AMP wuxuu iskaashi la leeyahay Jaamacada Minnesota si uu u sameeyo daraasada cilmi baarista ee ku saabsan waxtarka AMP ee dadka qaba cudurka Autismka. Maadaama cilmi baaristaan muhiim u tahay mustaqbalka barnaamijka AMP si loo gaarsiiyo degmooyinka iyo gobalada kale, waxaan ka codsanaynaa in dhammaan dadka qaybta ka ah barnaamijka AMP inay ka qaybgalaan daraasada cilmi baarista eee barnaamijka sanad dugsiyeedka 2022-2023.

Kadib marka aad soo gudbiso codsigaaga, kooxda AMP ayaa eegi doono inaad u qalanto waxayna kuula soo xariiri doonaan sida ugu dhaqsaha badan. Waad ku mahadsan tahay inaad codsato!